12 Θεοί - Ο Ξεφτέρης και οι 12 θεοί του Ολύμπου


What's New
Bug fix...
Size:
152 MB
Category:
Education
OS:
iOS
Developer:
SIEM SA
Price:
$5.99
Compatible:
iPhone iPad
Requirements:
Compatible with iPhone
Version:
1.0

Description - 12 Θεοί - Ο Ξεφτέρης και οι 12 θεοί του Ολύμπου

SIEM SA , the publisher behind many iOS app (Ο Ξεφτέρης στη Χώρα των Γραμμάτων LITE ,Ο Ξεφτέρης στο Μελισσόκοσμο! ,English Language - Level 2 LITE ,Ο Ξεφτέρης στο χωριό του Άι Βασίλη, για παιδιά 6-8 ετών ,Ο Ξεφτέρης ταξιδεύει στην Αρχαία Αθήνα LITE ,Ο Ξεφτέρης στη Χώρα των Γραμμάτων), brings 12 Θεοί - Ο Ξεφτέρης και οι 12 θεοί του Ολύμπου with a number of new features along with the usual bug fixes. 12 Θεοί - Ο Ξεφτέρης και οι 12 θεοί του Ολύμπου app has been update to version 1.0 with several major changes and improvements. App release that improves performance, provides several new options.

.


If you are iPhone and iPad owner,you now can download 12 Θεοί - Ο Ξεφτέρης και οι 12 θεοί του Ολύμπου for $5.99 from Apple Store. The application is designed for use in English language. It weighs in at a hefty 152 MB, so make sure you have plenty of free space on your iOS device. It is highly advisable to have the latest app version installed so that you don`t miss out on the fresh new features and improvements. The current app version 1.0 has been released on 2014-11-23. The Apple Store includes a very useful feature that will check if your device and iOS version are both compatible with the app. Most iPhone and iPad are compatible. Here is the app`s compatibility information: Compatible with iPhone, iPod touch, and iPad.Requires iOS 3.0 or later
More Info: Find more info about 12 Θεοί - Ο Ξεφτέρης και οι 12 θεοί του Ολύμπου in SIEM SA`s Official Website : http://www.siem.gr/ios/gr/index.html


12 o . ...
12 Θεοί - Ο Ξεφτέρης και οι 12 θεοί του Ολύμπου Education12 Θεοί - Ο Ξεφτέρης και οι 12 θεοί του Ολύμπου Education12 Θεοί - Ο Ξεφτέρης και οι 12 θεοί του Ολύμπου Education12 Θεοί - Ο Ξεφτέρης και οι 12 θεοί του Ολύμπου Education12 Θεοί - Ο Ξεφτέρης και οι 12 θεοί του Ολύμπου Education12 Θεοί - Ο Ξεφτέρης και οι 12 θεοί του Ολύμπου Education12 Θεοί - Ο Ξεφτέρης και οι 12 θεοί του Ολύμπου Education12 Θεοί - Ο Ξεφτέρης και οι 12 θεοί του Ολύμπου Education12 Θεοί - Ο Ξεφτέρης και οι 12 θεοί του Ολύμπου Education12 Θεοί - Ο Ξεφτέρης και οι 12 θεοί του Ολύμπου Education12 Θεοί - Ο Ξεφτέρης και οι 12 θεοί του Ολύμπου Education12 Θεοί - Ο Ξεφτέρης και οι 12 θεοί του Ολύμπου Education


More in Education -12 Θεοί - Ο Ξεφτέρης και οι 12 θεοί του Ολύμπου

πολύ ενδιαφέρουσες ιστορίες