Ορθόδοξο Ημερολόγιο


What's New
Bug fix...
Size:
3.2 MB
Category:
Education
OS:
iOS
Developer:
Nikola Stefanovski
Price:
Free
Compatible:
iPhone iPad
Requirements:
Requires iOS 6.0 or la
Version:
1.4

Description - Ορθόδοξο Ημερολόγιο

Nikola Stefanovski, the publisher behind many iOS app (Άγιοι Θεσσαλονίκης ,Three Hundred Sayings ,Spiritual Meadow ,300 Izreka ,Православный Месяцеслов для iPad ,300 Maximes), brings Ορθόδοξο Ημερολόγιο with a number of new features along with the usual bug fixes. Ορθόδοξο Ημερολόγιο app has been update to version 1.4 with several major changes and improvements. App release that improves performance, provides several new options.

.


If you are iPhone and iPad owner,you now can download Ορθόδοξο Ημερολόγιο for free from Apple Store. The application is designed for use in English language. It weighs in at only 3.2 MB to download. It is highly advisable to have the latest app version installed so that you don`t miss out on the fresh new features and improvements. The current app version 1.4 has been released on 2014-09-11. The Apple Store includes a very useful feature that will check if your device and iOS version are both compatible with the app. Most iPhone and iPad are compatible. Here is the app`s compatibility information: Requires iOS 6.0 or later. Compatible with iPhone, iPad, and iPod touch. This app is optimized for iPhone 5.
Bottom Line: For more information about Ορθόδοξο Ημερολόγιο check developer Nikola Stefanovski`s website : http://eir3.com


. , , ...
Ορθόδοξο Ημερολόγιο EducationΟρθόδοξο Ημερολόγιο EducationΟρθόδοξο Ημερολόγιο EducationΟρθόδοξο Ημερολόγιο EducationΟρθόδοξο Ημερολόγιο EducationΟρθόδοξο Ημερολόγιο EducationΟρθόδοξο Ημερολόγιο Education


More in Education -Ορθόδοξο Ημερολόγιο

κάθε μέρα για κάθε μέρα