Sorgulama iOS Apps

Best Apps Numara Sorgulama Rehberlik Hizmetleri

1
Küpe Sorgulama
Küpe Sorgulama
By T.C. Gida Tarim ve Hayvancilik Bakanligi ( Free )
Kolay ve h zl ca sadece Hayvan Sorgulanabilece i bir uygulama. Kurban sat n al rken kurbanl k hayvana ait; T r, Irk Cinsiyet, Do um tarihi A durumlar gibi bilgilere uygulama zerinden h zl ...
2
SGK Sorgulama
SGK Sorgulama
By Erkan Eroglu ( Free )
E er siz de maa l bir al ansan z yada kendinize ait bir i iniz varsa yada Emekli sand mensubuysan z, mutlaka siz de dedi iniz sigorta primlerini, emekli olaca n z ya ...
3
SGK Sorgulama
SGK Sorgulama
By Serkan Ayt?n ( Free )
SGK lem uygulamas sayesinde SGK sitesinden yapmak istedi iniz i lemleri h zl ve kolay olarak bu s r mde bulabilirsiniz. Ba l ca nemli zellikler; oklu profil deste i sayesinde birden fazla vatanda ...
4
Seçmen Sorgulama
Seçmen Sorgulama
By KORAY KOCAMAZ ( Free )
Y ksek Se im Kurulu Ba kanl n n Se men Sorgulama Mobil Uygulamas Bu uygulama ile; Yurt i inde ikamet eden se menler; - Ask d nemi i erisinde ki i, kendisinin, ayn hanede ...
5
Teknik Servis Sorgulama
Teknik Servis Sorgulama
By Hedefsan Electronic ( Free )
Teknik servise g nderilen r nlerinizi anl k takip etmek i ini Hedefsan taraf ndan geli tirilen uygulamam z, r n n z n anl k ne durumda oldu unu, kargo bilgilerini ve genel durumunu ...
6
GBT - Numara Sorgulama
GBT - Numara Sorgulama
By Kaan BORAN ( Free )
GBT numara sorgulama ile istedi iniz numaray sorgulatarak o numaran n kime ait oldu unu ve o ki i hakk nda detayl bilgiye ula abilirsiniz. Di er uygulamalardan daha farkl ve daha fazla bilgil vermektedir. Size ...
7
11833 Numara Sorgulama
11833 Numara Sorgulama
By JAN Iletisim ( Free )
Numaradan sim Sorgulama simden Numara Sorgulama Firma Telefon Numaralar Sorgulama Avea, Turkcell, T rk Telekom ve Vodafone veritabanlar na an nda ve tek i lemle ba lan r. Operat rlere ayr ayr mesaj atman z gerekmez 11833 Rehberlik Hizmetleri ve ...
8
Banka Hesapları Sorgulama
Banka Hesapları Sorgulama
By Deniz YILDIRIM ( Free )
Banka Hesaplar Sorgulama Bu uygulama ile y llar nce a t n z ama hi kullanmad n z hesaplar n z g rebilirsiniz. Banka banka gezmenize gerek yok. Direk Ad-Soyad ile aray p, hangi ...
9
Kentkart Bakiye Sorgulama
Kentkart Bakiye Sorgulama
By serdar mutlu ( Free )
Uygulama sayesinde a a daki 17 tane il i erisinde kullan lan kentkartlar n i erisinde yer tutarlar renebilirsiniz. ehirleri se meyi unutmay n z. A a da yaz l olmayan bir ehirde iseniz ...
10
11860 Numara Sorgulama
11860 Numara Sorgulama
By JAN Iletisim ( Free )
Numaradan sim Sorgulama simden Numara Sorgulama Firma Telefon Numaralar Sorgulama Avea, Turkcell, T rk Telekom ve Vodafone veritabanlar na an nda ve tek i lemle ba lan r. Operat rlere ayr ayr mesaj atman z gerekmez 11860 Rehberlik Hizmetleri ve ...
11
Park Borç Sorgulama
Park Borç Sorgulama
By Ramazan Aydin ( Free )
Plaka Bor Sorgulama Servisi. T rkiyede 35 Noktadan n Plaka Bor lar n Sorgulayabilirsiniz.
12
ADR-Zemin Sorgulama
ADR-Zemin Sorgulama
By DOKAYO ( Free )
stanbul`un Zemin Yap s Hakk nda Bilgi Verir. Bu Uygulama Deprem Riski, Uygulama Maliyetleri ve y ntemleri hakk nda n bilgiler i erir.
13
iddaa Kupon Sorgulama
iddaa Kupon Sorgulama
By iddaa ( Free )
Bayiler vas tas yla olu turdu unuz kuponlar n z na, ikramiye k p kmad n iddaa iphone kupon sorgulama uygulamas yla; kupon barkod numaran z ilgili alanlara yazarak ya da cep ...
14
Çinigaz Borç Sorgulama
Çinigaz Borç Sorgulama
By Devs T
inigaz Do algaz Bor Sorgulama Mobil Uygulamas ile K tahya il ve il elerindeki do algaz aboneleri art k, bor lar n n olup olmad n , bor miktar n , denmemi veya unutulmu ...
15
DataPhone - Numara Sorgulama
DataPhone - Numara Sorgulama
By Nurhan Ergol ( Free )
DataPhone - Numara Sorgulama uygulamas ile istedi iniz numaray sorgulayarak kim oldu unu ve di er insanlar taraf ndan nas l kaydedildi ini renebilirsiniz. ZELL KLER -Sizi kim aram an nda renin -Di er ...


Yetki Belgesi Numara Sorgulama

1
Mobil Vatandas
Mobil Vatandas
By Hatay Metropolitan Municipality ( Free )
Bor Sorgulama stek ikayet Olu turma Nikah Sorgulama nemli Noktalar Sorgulama Evrak Do rulama
2
Emeklilik Hesaplama
Emeklilik Hesaplama
By Ufuk Togay ( Free )
Sigorta primlerim yatt m ? Ne zaman emekli olurum? Hizmet d k m alabilir miyim? Art k bu sorular ba n z a r tmayacak. Birden fazla ki i ekleyebilir, ayn verileri tekrar girmeden bir sonraki ay yeniden ...
3
Mobil Sigorta Sorgu
Mobil Sigorta Sorgu
By Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ( Free )
Mobil Sigorta Sorgu ile poli e ve hasar bilgilerinize her yerden daha h zl ve kolay ula n Sigorta Bilgi ve G zetim Merkezi (SBM) taraf ndan geli tirilen bu uygulama ile birlikte art k, profil ...
4
Faturamatik Mobil Şube
Faturamatik Mobil Şube
By FATURAMATIK ODEME KURULUSU ANONIM SIRKETI ( Free )
Su, Elektrik, Telefon, Do algaz, Cep telefonu, nternet, Dijital Yay n gibi 300'den fazla kurumun bor sorgulama ve demelerini Faturamatik Mobil ube'den kredi kartlar n zla 9 taksite kadar S ra beklemeden, 7/24, kolayca deyebilirsiniz. Bor ...
5
11890
11890
By 11899 ( Free )
11890; Bilgi Teknolojileri ve leti im Kurum undan Rehberlik Hizmetleri konusunda al nan yetki belgesi kapsam nda, bilinmeyen numaralar n yan s ra rehberlik ve bilgi hizmetlerinin de sunuldu u bir servistir. 11890 ` un iOS ...
6
11870
11870
By 11899 ( Free )
11870; Bilgi Teknolojileri ve leti im Kurum undan Rehberlik Hizmetleri konusunda al nan yetki belgesi kapsam nda, bilinmeyen numaralar n yan s ra rehberlik ve bilgi hizmetlerinin de sunuldu u bir servistir. 11870 ` un iOS ...
7
MTV Hesapla
MTV Hesapla
By mecid uysal ( Free )
Arac n z n MTV(Motorlu Ta tlar Vergisi) demesinin ne kadar oldu unu d nemsel olarak g rebilirsiniz. Kolay sorgulama ve tek ekranda sonu lar g rebilece iniz pratik MTV sorgulama uygulamas
8
11899
11899
By 11899 ( Free )
11899; Bilgi Teknolojileri ve leti im Kurum undan Rehberlik Hizmetleri konusunda al nan yetki belgesi kapsam nda, bilinmeyen numaralar n yan s ra rehberlik ve bilgi hizmetlerinin de sunuldu u bir servistir. 11899 ` un iOS ...
9
Mobil İzmir
Mobil İzmir
By Emre Isik ( Free )
Park yeri bo /doluluk sorgulama Hepsi tek bir uygulamada Pek yak nda eklenecek bir ok zellik ile tek ihtiyac n z olan bu uygulama olacak. Sonraki s r mde gelecek zellikler: Bisim bo yer sorgulama ve bakiye ...
10
Numara Kimin – Bilinmeyen Numara Sorgulama
Numara Kimin – Bilinmeyen Numara Sorgulama
By JAN ILETISIM TEKNOLOJILERI SANAYI VE TICARET LTD STI ( Free )
Fatura sorgulama i lemi de yapabilece in uygulamam z sayesinde s ra beklemeden ge mi ve g ncel bor bilgilerini hemen renebilirsin. Do algaz, elektrik, telefon, su, internet faturalar n uygulamam z zerinden fatura ...
11
118 Bilinmeyen
118 Bilinmeyen
By 11899 ( Free )
118 Bilinmeyen; Bilgi Teknolojileri ve leti im Kurum undan Rehberlik Hizmetleri konusunda al nan yetki belgesi kapsam nda, bilinmeyen numaralar n yan s ra rehberlik ve bilgi hizmetlerinin de sunuldu u bir servistir. 118 Bilinmeyen ` ...
12
e-KEGM
e-KEGM
By KIYI EMNIYETI GEMEL MUDURLUGU ( Free )
K y Emniyeti Genel M d rl taraf ndan sunulan hizmetlerin mobil olarak sunulmas zerine geli tirilmi bir uygulamad r. A a daki hizmetleri kullanabilirsiniz. Gemi Trafik Bilgi Sistemi T rk Bo azlar ...
13
CLK Boğaziçi Mobil İşlemler
CLK Boğaziçi Mobil İşlemler
By INFOPARK BILGI TEKNOLOJILERI SANAYI VE TICARET A S ( Free )
Online i lem merkezinde Abonelik, Bor Sorgulama, T ketim Sorgulama, Fatura deme, G vence Bedeli adesi, Tahliye Ba vurusu, Bildirim Tercihleri, Bilgi G ncelleme, Tarife De i iklik Ba vurusu i lemleri i letmeye gitmeden ...
14
Ankara Ulaşım
Ankara Ulaşım
By serdar mutlu ( Free )
Ankara Ula m Uygulamam z sayesinde Ankara da toplu ula m ile rahatl kla seyahat edebileceksiniz -Durak sorgulama ile bekledi iniz dura a hangi otob s n ka dakika sonra gelece ini renebilirsiniz. -Otob slerin ilk ...
15
GBT - Numara Sorgulama
GBT - Numara Sorgulama
By Kaan BORAN ( Free )
GBT numara sorgulama ile istedi iniz numaray sorgulatarak o numaran n kime ait oldu unu ve o ki i hakk nda detayl bilgiye ula abilirsiniz. Di er uygulamalardan daha farkl ve daha fazla bilgil vermektedir. Size ...

Yetki Belgesi Numara Sorgulama